Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka v roce 2022 je vyšší proti minulému roku. Jak se uplatňuje? Nárok na daňovou slevu na poplatníka není potřeba nijak prokazovat. Na tuto daňovou slevu má nárok každý daňový poplatník. Z důvodu existence slevy na poplatníka je vypočtená daňová povinnost i v roce 2022 lehce progresivní, a to i u hrubých mezd do 155 644 Kč, které podléhají 15% sazbě daně z příjmu. Efektivní daňovou slevu vypočítáváme z jednotlivé hrubé mzdy v tabulce, při výpočtu efektivní sazby daně se nepočítá s žádnou další daňovou slevou nebo daňovým zvýhodněním na děti. Co dalšího byste měli vědět? OSVČ uplatňují slevu na poplatníka za celý rok. Za celý rok 2022 činí sleva na poplatníka 30 840 Kč. V daňovém přiznání se uplatní sleva na poplatníka vždy v plném rozsahu, bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti.