Vrácení zboží do 14 dnů

Ze zákona máte právo vrátit zboží zakoupené v e-shopu do 14 dnů bez udání důvodu. Obchodník vám musí vrátit peníze, včetně poštovného. Pokud je zboží poškozené nebo opotřebené, může si strhnout náhradu škody. Existují ale i některé výjimky, kdy nemůžete odstoupit od smlouvy (vrátit zboží), například pokud jde o zboží s porušeným zapečetěným obalem nebo o služby. Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů je upraveno v § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)1. Tento paragraf říká: (1) Uzavře-li spotřebitel smlouvu mimo provozovnu podnikatele nebo na dálku, může od ní odstoupit bez udání důvodu a bez sankce do čtrnácti dnů ode dne a) uzavření smlouvy o poskytování služby nebo o dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, b) převzetí zboží; uzavře-li spotřebitel ve stejném okamžiku několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; má-li být podle smlouvy pravidelně opakovaně dodáváno zboží po určitou dobu, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží, c) převzetí prvního kusu zboží u smlouvy o dodání více kusů zboží v určitém časovém rozmezím. (2) Spotřebitel nemůže mezi jiným odstoupit od smlouvy a) o poskytování služby ani o dodání digitálního obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jejich plnění započalo se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel spotřebitele před uzavřením smlouvy informoval o tom, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodání zboží nebo služby jejichž cena je závislá na pohybu cen na finančním trhu nezávisle na vůli podnikatele a které se mohou během lhůty pro odstoupení odehrát, c) o dodání alkoholických nápojů, které lze doručit až po uplynutím třiceti dnů a jejich cena je závislá na pohybu cen na trhu mimo kontrolu podnikatele