Uplatnění slevy na dani

Slevu na dani na poplatníka může uplatňovat každý člověk se zdanitelnými příjmy. Tedy každý poplatník daně z příjmů. Nárok vzniká všem zaměstnancům i OSVČ, ale také pracujícím studentům, důchodcům a ženám na mateřské dovolené. Jak uplatnit slevu na dani? Daňová sleva na poplatníka se v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování uplatňuje vždy v plném rozsahu, tedy v částce 30 840 pro rok 2022 (27 840 Kč pro rok 2021). A to bez ohledu na to, jak dlouho výdělečná činnost trvala. Pro možnost uplatnění slevy na studenta je nutné písemně doložit potvrzení o studiu od příslušné střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Zaměstnaní studenti předkládají toto potvrzení mzdové účetní. Další slevy na dani uplatňujete podobným způsobem podle podmínek uvedených v zákoně o dani z příjmu. :-)