Soutěž na rohlíku při nákupu kartou VISA

Rohlik.cz, jeden z předních internetových obchodů s potravinami v České republice, vyhlásil novou spotřebitelskou soutěž "Zaplaťte Visa a vyhrajte". Soutěž je zaměřena na propagaci používání karet Visa pro online nakupování na platformě Rohlik.cz. Soutěž bude probíhat od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023 a je otevřena všem fyzickým osobám ve věku 15 let a výše, které mají registrované uživatelské účty na Rohlik.cz. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící nakoupit zboží na Rohlik.cz kartami Visa nebo Visa Electron a platba musí být potvrzena a uhrazena v průběhu soutěže. Vrácení peněz nebo zrušení objednávek však nejsou způsobilé pro soutěž. Organizátorem soutěže je Velká Pecka sro, mateřská společnost Rohlik.cz se sídlem v Praze, Česká republika. Společnost odpovídá za to, že všechny aspekty soutěže, včetně posuzování a udělování cen, probíhají v souladu s pravidly a předpisy soutěže. Celková hodnota cen do soutěže je 100 000 Kč, které budou rozděleny výhercům. Ceny zahrnují hlavní cenu 50 000 Kč, druhou cenu 20 000 Kč a třetí cenu 10 000 Kč. Navíc bude připraveno deset cen útěchy v hodnotě 2 000 Kč. Výherci budou vybráni náhodně ze všech oprávněných příspěvků a výsledky budou vyhlášeny na webu Rohlik.cz do 15 dnů od ukončení soutěže. Výherci budou rovněž informováni prostřednictvím jejich registrovaných emailových adres a výhry budou připsány na účty výherců na platformě Rohlik.cz. Podmínky soutěže jsou k dispozici na webu Rohlik.cz a je nutné si je před vstupem do soutěže přečíst a porozumět jim. Je důležité si uvědomit, že pořadatelé si vyhrazují právo diskvalifikovat každého soutěžícího, který poruší pravidla soutěže nebo jehož příspěvek bude považován za podvodný či nevhodný. Soutěž "Zaplaťte Visa a vyhrajte" je pro zákazníky Rohlik.cz skvělou příležitostí vyhrát významné peněžní ceny a zároveň si užít pohodlí a spolehlivost používání karet Visa pro online nakupování. Díky velkému výběru potravin a dalších produktů dostupných na platformě Rohlik.cz mohou zákazníci využít této soutěže, naskladnit si své oblíbené položky a mít šanci vyhrát velkou výhru. CENY A VÍTĚZOVÉ V soutěži bude celkem 50 výherců. Ceny se skládají z dárkových karet Visa, které budou distribuovány následovně: 1. místo: 30 000 Kč dárková karta Visa 2. místo: 20 000 Kč dárková karta Visa 3. místo: 10 000 Kč dárková karta Visa 4.-10. místo: 5 000 Kč dárková karta Visa každý 11.-20. místo: 2 500 Kč dárková karta Visa každý 21.-50. místo: 1 000 Kč dárková karta Visa každý Výherci budou určeni losováním, které proběhne 15. května 2023, a budou informováni e-mailem do 7 dnů po losování. Výherci budou muset poskytnout své osobní údaje, včetně jména, adresy a identifikačního čísla, aby mohli získat svou cenu. Výherci musí na oznámení odpovědět do 14 dnů, jinak jim cena propadne. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou účastníkům nebo třetím osobám v souvislosti se soutěží, ledaže by škoda nebo ztráta byla způsobena pořadatelem úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné technické poruchy, chyby nebo závady jakéhokoli druhu, které se mohou vyskytnout v souvislosti se soutěží, včetně, ale nejen, problémů s internetovým připojením, platformou e-shopu nebo platebním systémem. . Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit soutěž kdykoli, z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění, pokud pořadatel rozhodne, že soutěž nemůže probíhat podle plánu, nebo pokud dojde k podvodu, technické závadě nebo jinému faktoru mimo přiměřenou kontrolu pořadatele. narušuje integritu nebo řádné fungování soutěže. ZÁVĚR Soutěž "Zaplaťte Visa a vyhrajte" na Rohlik.cz nabízí kupujícím vzrušující příležitost vyhrát dárkové karty Visa při nakupování online. Zaplacením nákupů kartou Visa nebo Visa Electron se účastníci mohou zapojit do soutěže a mají šanci vyhrát ceny v rozmezí od 1 000 Kč do 30 000 Kč. Soutěže se mohou zúčastnit všichni registrovaní uživatelé Rohlik.cz starší 15 let, kteří splňují podmínky účasti uvedené v pravidlech. S celkovým počtem 50 cen, které mají být uděleny, soutěž slibuje vysoce konkurenční a obohacující zážitek pro všechny účastníky.