Slevy na dani 2022 tabulka

Seznam slev na dani pro rok 2022 závisí na vaší osobní situaci a typu příjmů. Obecně platí, že můžete uplatnit následující slevy: Sleva na poplatníka: 30 840 Kč Sleva na manžela/manželku: 24 840 Kč Sleva na studenta: 4 020 Kč Sleva na invaliditu: 2 520 Kč nebo 5 040 Kč podle stupně Sleva na držitele průkazu ZTP/P: 16 140 Kč Sleva za školkovné: maximálně 16 200 Kč Sleva za školkovné je částka, kterou můžete odečíst z daně z příjmů za rok 2022, pokud jste umístili své dítě do předškolního zařízení péče o děti (např. mateřská škola, registrovaná dětská skupina apod.). Maximální výše slevy je 16 200 Kč. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů vyživujících dítě. Do slevy se počítá poplatek za umístění dítěte v zařízení, ale ne např. poplatek za stravování nebo další náklady spojené s běžným provozem. Pro výpočet slevy si musíte sečíst všechny platby za školkovné v roce 2022 a odečíst je od daně. Pokud je součet vyšší než 16 200 Kč, můžete uplatnit pouze tuto maximální částku. Pokud je součet nižší než 16 200 Kč, můžete uplatnit celou částku.