Slevy na dani 2020

Lidé mohli využívat různé slevy na dani z příjmů v roce 2020. Mezi ně patřily například: Základní sleva na poplatníka: 24 840 Kč Sleva na manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti: 24 840 Kč Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu: 2 520 Kč Sleva držitele průkazu ZTP/P: 16 140 Kč Sleva pro studenta: 4 020 Kč Sleva za umístění dítěte: 15 204 Kč Sleva na evidenci tržeb: až 5 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji Daňové zvýhodnění na vyživované dítě: 15 204 Kč za každé dítě do 6 let a 13 404 Kč za každé starší dítě Lidé mohli také odpočítat od základu daně některé položky, jako jsou úroky z úvěrů na bydlení nebo příspěvky do penzijního spoření či životního pojištění K získání slevy na poplatníka musíte vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které se někdy lidově říká také růžový papír. Slevu můžete uplatnit buď měsíčně při výplatě mzdy, nebo naráz v plné výši v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně. Roční sleva na poplatníka činila 27 840 Kč (v roce 2021) a byla zvýšena na 30 840 Kč (v roce 2022).