Sleva na studenta

Studenti do 26 let věku mají nárok ze zákona na daňovou slevu na studenta ve výši 4020 Kč za celý kalendářní rok. Nárok na tuto slevu mají i podnikající studenti. Spolu se základní slevou na poplatníka, na kterou mají nárok všichni činí roční sleva studentů 28 860 Kč. Pokud je student zaměstnanec nebo brigádník a u zaměstnavatele podepíše růžový formulář prohlášení poplatníka k dani, může měsíčně čerpat daňové slevy, na které má nárok a případně i daňová zvýhodnění na děti nebo daňový bonus. Pokud je student OSVČ, tyto slevy neuplatňuje měsíčně, nýbrž jednou ročně ve svém daňovém přiznání. Studenti jsou povinni podávat daňové přiznání pokud podnikají nebo mají příjmy plynoucí ze dvou a více zaměstnání souběžně dále také z pronájmu a kapitálového majetku za předpokladu, že daň není sražena zvláštní sazbou daně přímo u plátce.