Sleva na manželku 2021 podmínky

Podmínky pro získání slevy na manželku v roce 2021 byly následující: Manželka (manžel) musela mít roční příjmy nižší než 68 000 Kč. Manželé museli být k 1. dni každého měsíce manželkou (manželem). Sleva se uplatňovala v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání. Sleva činila 24 840 Kč za rok nebo 1/12 z této částky za každý měsíc. Pokud manželka (manžel) vlastnila průkaz ZTP/P, sleva se zdvojnásobila. Slevu na manželku si můžete uplatnit v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání. Musíte doložit čestné prohlášení o příjmech vaší manželky (manžela) a potvrzení o žití ve společné domácnosti. Slevu lze uplatnit jen za měsíce, kdy byly splněny podmínky. Podle některých zdrojů vláda plánuje zrušit slevu na manželku v roce 2023. Pokud by se tak stalo, nebudete si moci uplatnit tuto slevu v daňovém přiznání za rok 2022. Zatím se jedná jen o návrh a není jisté, zda projde schválením.