Sleva na manželku 2020

Do slevy na manželku či manžela se počítá vše včetně příjmů, které se nezdaňují nebo se neuvádějí v daňovém přiznání. Počítá se do toho také podpora v nezaměstnanosti, nemocenská i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo při ošetřování člena rodiny, mateřská, veškeré druhy důchodů (například invalidní, starobní), výživné manželky po rozvodu, peněžitá pomoc v mateřství (toto jsou dávky v rámci nemocenského pojištění, proto se do příjmu zahrnují). Naopak se do příjmů manželů nepočítají: sociální příplatky příspěvek na bydlení příspěvek na školní pomůcky přídavky na dítě výživné na dítě (alimenty) rodičovský příspěvek dávky pěstounské péče porodné pohřebné příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu dávky pomoci v hmotné nouzi a jiné dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách