Sleva na dítě 2022

Roční částka slevy na dítě 2022 činí 15 204 Kč ročně nebo 1 267 Kč měsíčně a na druhé dítě se částka zvyšuje o 2 916 Kč, činí tak 22 320 Kč, tedy 1 860 Kč měsíčně. Na každé další dítě se částka zvýšila na 27 840 Kč, tedy 2 320 K4 měsíčně. Slevu na dítě je možné uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi sdílí společnou domácnost. Podle zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě považuje nezletilá osoba (dítě ve věku do 18 let), ale také zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, pokud mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Vyživované dítě je: dítě vlastní, dítě osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů, dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti či zletilosti v pěstounské péči, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli slevu na dítě uplatnit.