Sleva na dani 2018

Sleva na dani je částka, o kterou se sníží vypočtená daň z příjmů. Slevy na dani mohou uplatnit poplatníci, kteří splňují určité podmínky, například mají děti, manžela, invaliditu nebo jsou studenti. Slevy na dani se mohou uplatnit buď měsíčně prostřednictvím prohlášení k dani u zaměstnavatele, nebo ročně v daňovém přiznání nebo žádosti o roční zúčtování daní. V roce 2018 došlo k několika změnám v oblasti slev na dani, které byly součástí tzv. daňového balíčku. Tyto změny se týkaly zejména slevy na dítě, slevy za školku a slevy za evidenci tržeb (EET). V tomto článku si tyto změny podrobněji představíme a ukážeme si, jak z nich vytěžit co nejvíce. Sleva na dítě Sleva na dítě je jednou z nejvýznamnějších slev na dani pro rodiny s dětmi. Sleva se uplatňuje za každé vyživované dítě do 26 let věku, které je studentem nebo je zdravotně postižené. Sleva se liší podle pořadí dítěte a podle toho, zda má dítě průkaz ZTP/P. V roce 2018 došlo k navýšení slevy na první dítě o 1800 Kč ročně. Tím se srovnala výše slevy pro všechny poplatníky bez ohledu na jejich daňovou rezidenci. Sleva na první dítě tak činila 15 204 Kč ročně (1267 Kč měsíčně). U druhého a třetího a dalších dětí zůstala sleva stejná jako v předchozím roce, tedy 19 404 Kč ročně (1617 Kč měsíčně) za druhé dítě a 24 204 Kč ročně (2017 Kč měsíčně) za třetí a další dítě. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, má nárok na vyšší slevu. V roce 2018 byla tato sleva také navýšena o 1800 Kč ročně pro první dítě. Sleva tak činila 30 408 Kč ročně (2534 Kč měsíčně) za první dítě ZTP/P, 38 808 Kč ročně (3234 Kč měsíčně) za druhé dítě ZTP/P a 48 408 Kč ročně (4034 Kč měsíčně) za třetí a další dítě ZTP/P.