Sleva na dani

Slevy na dani doprovází prakticky každého plátce daně. Sleva na dani může být následující: Sleva na dítě Sleva na dítě ZTP/P Sleva na důchodce Sleva na invaliditu Sleva na manželku/manžela Sleva na poplatníka Sleva na poplatníka ZTP/P Sleva na studenta Sleva na školku – školkovné Sleva za EET Kromě samotné slevy na dani je možné uplatňovat odečitatelné položky od základu daně. Odečitatelná položka Maximální výše Dary 2 % ze základu daně, min. 1000 Kč, max. 15 % ze základu daně Odbory Max. 1,5 % zdanitelných příjmů, ale max. 3000 Kč Spoření na penzi Max. 24 000 Kč Úroky Max. 300 000 Kč Vzdělávání Max. 10 000 Kč. Lidé se zdrav. postižením max. 13 000 Kč a s těžkým zdrav. postižením max. 15 000 Kč Životní pojištění Max. 24 000 Kč Sledujte aktuální nařízení vlády abyste vždy uplatňovali aktuální výhody při placení daní.