Propojíte online program s prací v hodině

Mnoho škol už vyzkoušelo program scilearn.cz a vaše škola může být další. Video ukazuje pouze malý zlomek toho, co program nabízí. Je to jedno ze cvičení, kde se žák učí v angličtině přemýšlet, soustředit se a pohotově reagovat na vícestupňové povely hry. Počáteční cvičení jsou jednoduchá, jednostupňová a žák tak vždy dostává okamžitou zpětnou vazbu. Při chybě také dostává správnou odpověď a tím se ze svých chyb okamžitě učí. Zvládá se tedy učit bez toho, aby nejprve musel trénovat slovní zásobu nebo potřebnou gramatiku či větnou stavbu. Získané dovednosti pak může okamžitě uplatňovat a rozšířit o využití v mluvené řeči i při čtení během povelů během běžné hodiny angličtiny.