GravityZone Business Security Enterprise

Gravity Zone Business Security Enterprise je dokonalé řešení koncových bodů s pokročilou prevencí, rozšířenou detekcí, účinnou reakcí a analýzou rizik. Je to vše navrženo tak, aby byl vyřešen celý životní cyklus hrozeb. GravityZone Business Security Enterprise v sobě kombinuje celosvětově nejúčinnější platformu pro ochranu koncových bodů s funkcemi detekce a reakce na koncových bodech, které vám pomohou chránit infrastrukturu koncových bodů v celém životních hrozeb a to s vysokou účinností a efektivitou. Korelace událostí napříč koncovými body posouvá detekci a vizualizaci hrozeb na úplně novou úroveň. Kombinuje v sobě tak podrobný a bohatý bezpečnostní kontext EDR s analýzou celé infrastruktury XDR. Firemní řešení Bitdefender je dostupné ke koupi na bitdefender.cz. Můžete také kontaktovat zákaznický servis pro pomoc s implementací.