Dedoles vrácení zboží

Dedoles.cz je český e-shop, který nabízí nejrůznější oblečení a doplňky. Zásady vracení obchodu jsou vstřícné k zákazníkům, protože zákazníkům umožňují výměnu, vrácení a reklamaci zboží, které si zakoupili prostřednictvím webových stránek. Zákazníci mohou zahájit proces výměny, vrácení nebo reklamace pomocí online formuláře pro výměnu/vrácení/reklamaci objednávky (tzv. "asistent reklamace"). Vyplněním reklamačního asistenta bude zákazníkům nabídnut vhodný způsob výměny/vrácení/reklamace dle kategorie produktu. Zákazníci pak mohou postupovat podle pokynů v rozhraní asistenta reklamace. Reklamační asistent poskytne zákazníkům všechny potřebné informace pro zpracování příslušné žádosti o výměnu/vrácení/reklamaci. Poté, co zákazník vyplní reklamační asistent, prodávající potvrdí přijetí žádosti emailem. Zákazník je rovněž informován emailem o následném vyřízení jeho požadavku. Vrácení/reklamace se vždy řeší vrácením finančních prostředků za zboží na bankovní účet zákazníka v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění přihlášky, o čemž je zákazník předem informován při vyplnění reklamačního asistenta. . Dojde-li k přijetí vrácené/reklamované věci k pozdějšímu datu, než je datum vrácení/reklamace, lhůty pro vyřízení vrácení/reklamace podle tohoto odstavce počíná běžet ode dne přijetí vrácené/reklamované věci do prodávajícího, nejpozději však do okamžiku, kdy prodávající znemožní převzetí vrácené/reklamované věci.