Čistý plyn do vaší domácnosti

Bioplyn je produkovaný rozkladem organické hmoty bakteriemi za nepřítomnosti kyslíku. Bioplyn je hořlavý plyn, který obsahuje 60 % metanu a při spalování vytváří modrý plamen stejně jako LPG nebo zemní plyn. Bioplynová stanice FreeGas 1 se skládá z fermentačního vaku a vaku pro skladování plynu, které jsou spojené v jednom celku. Do fermentačního vaku se přivádí organický odpad "krmícím" otvorem (který zároveň funguje jako pachová zátka, proto systém nezapáchá) a za pomoci mikroorganismu bez přístupu vzduchu dochází k rozkladu organického materiálu. Tím vzniká bioplyn, který se začne hromadit ve vaku pro skladování plynu. Jakmile je ve vaku dostatečné množství plynu, je možné začít ho využívat na vaření. Systém FreeGas1 zvládne za den vyrobit až 1,8 kubíků plynu, což odpovídá třem až pěti hodinám vaření. jako vedlejší produkt vzniká biohnojivo, které je odváděno potrubím na druhé straně vaku.