Čestné prohlášení sleva na manželku

Čestné prohlášení leva na manželku je doklad pro uplatnění daňové slevy na druhého z manželů. Potřebujete ho podat u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně nebo přidat k daňovému přiznání. Najdete ho na internetu nebo na finančním úřadě. Výše slevy na manželku nebo manžela je 24 840 Kč ročně. Pokud má manželka nebo manžel průkaz ZTP/P, sleva se zvyšuje na 49 680 Kč. Slevu můžete uplatnit, pokud váš manžel nebo manželka nemá vlastní zdanitelné příjmy vyšší než 68 000 Kč. Slevu na manželku nebo manžela můžete uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob1. Musíte splnit dvě podmínky: žít s manželem nebo manželkou ve společné domácnosti a mít vlastní příjem nižší než 68 000 Kč za rok. Pokud máte zaměstnání i podnikání OSVČ, můžete uplatnit slevu na manželku nebo manžela v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Sleva činí 24 840 Kč za rok nebo 49 680 Kč za rok pro manžela nebo manželku s průkazem ZTP/P.