Čestné prohlášení sleva na dítě

Daňové zvýhodnění pro rodiče je možné realizovat formou daňových slev nebo daňových bonusů. Tyto podmínky stanoví zákon o daních z příjmů. Rodič může uplatnit slevu na dani na dítě, pokud s dítětem sdílí domácnost a jeho příjem přesáhne určitou hranici, která je v současnosti šestinásobkem minimální měsíční mzdy, nebo 91 200 Kč pro rok 2021. U zaměstnaných rodičů se bere hrubá mzda v úvahu, zatímco u rodičů samostatně výdělečně činných se zohledňují veškeré příjmy, nejen zisk, jak se mnozí klienti mylně domnívají. Daňovou slevu lze uplatnit i na práci na dohodu. Nárok na zápočet musí každý zaměstnanec prokázat podpisem na "růžovém formuláři", jinak zvaném Daňové přiznání, který obvykle vyřizuje účetní zaměstnavatele. Dále je třeba předložit písemnou a podepsanou rodičovskou smlouvu nebo čestné prohlášení, že druhý rodič si úvěr nenárokuje nebo jej uplatňuje pouze po určitou dobu (obvykle v případech společné péče). Pokud je druhý rodič zaměstnán, vyžaduje se také potvrzení od jeho zaměstnavatele. V případě nového narození je nutné předložit rodný list dítěte. U dětí, které ukončily povinnou školní docházku a pokračují ve studiu, je třeba doložit i potvrzení o zápisu na příslušné období. Kredit lze uplatnit, jakmile nastane důvod pro jeho uplatnění.