Čestné prohlášení sleva na děti

Čestné prohlášení na slevu na děti je dokument, který potvrzuje, že druhý rodič dítěte neuplatňuje slevu na dítě. Toto prohlášení je potřeba přiložit k daňovému přiznání, pokud chcete uplatnit slevu na nezletilé dítě. Slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů a musí splňovat podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů. Pokud je druhý rodič zaměstnanec, může vám čestné prohlášení vystavit zaměstnavatel. Pokud je druhý rodič OSVČ nebo nemá žádný příjem, musíte si čestné prohlášení vyžádat od něj osobně. Sleva na dítě se liší podle počtu vašich dětí splňujících podmínky pro získání daňového zvýhodnění. Pro rok 2023 činí: za 1. dítě 15 204 Kč ročně, tedy 1 267 Kč měsíčně, za 2. dítě 22 320 Kč ročně, tedy 1 860 Kč měsíčně, za každé další dítě 27 840 Kč ročně, tedy 2 320 Kč měsíčně. Pokud se staráte o dítě s průkazem ZTP/P, sleva je dvakrát vyšší