Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě 2022

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě je dokument, který potřebujete, pokud chcete uplatnit slevu na dani z příjmu za své nezletilé dítě. Toto prohlášení musí podepsat druhý rodič (manžel, manželka, partner, partnerka), který na dítě slevu neuplatňuje12. Tímto prohlášením se zaručuje, že na daném dítěti je sleva uplatňována jen jednou. Vzor formuláře čestného prohlášení najdete ke stažení na finančních webech i oficiálním webu finančního úřadu. Můžete si ho stáhnout a vyplnit podle svých údajů. Pokud jste zaměstnanec, musíte předložit čestné prohlášení svému zaměstnavateli, který vám uplatní slevu na dítě na mzdové účetní. Pokud jste OSVČ, musíte přiložit čestné prohlášení k vašemu daňovému přiznání a uplatnit slevu na dítě v něm. Sleva na dítě je daňové zvýhodnění, které snižuje základ daně z příjmu. V roce 2022 činí sleva na první dítě 15 204 Kč ročně, na druhé dítě 19 404 Kč ročně a na třetí a další dítě 24 204 Kč ročně