Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které potřebujete mít v případě, že plánujete podat návrh na insolvenci. Při podání návrhu na bankrot po vás může být požadováno splacení některých dluhů z minulosti, pokud vám je správce neodpustí. Tyto dluhy mohou být zajištěné nebo nezajištěné, ale všechny podléhají tomu, aby je váš správce zohlednil při rozhodování o tom, kolik peněz bude k dispozici pro rozdělení mezi vaše věřitele. Existují určité dluhy, které nelze v konkurzu oddlužit, například studentské půjčky a daně. Existují však také některé dluhy, které lze za určitých okolností oddlužit, a mezi ně patří: zůstatky na kreditních kartách, účty za lékařskou péči, výživné, výživné na děti, hypotéky, osobní půjčky, půjčky na vozidla atd. Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě používají ty osoby, kterým vznikly dluhy v době, kdy měly děti ve své péči před podáním návrhu na bankrot. Nemusí mít nárok na oddlužení podle kapitoly 7, protože jejich příjem byl příliš vysoký nebo protože během roku před podáním návrhu na bankrot neměly dostatečný disponibilní příjem (více než jeden měsíc).