20 skvělých cen od značky VARTA k nákupu

O co se soutěží? 20 hodnotných cen od značky VARTA, jejichž seznam najdete dole. Soutěž probíhá v termínu od 15. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Zúčastnit se můžete tak, že nakoupíte baterie značky VARTA v síti expert a zároveň odpovědět na instagramovém účtu Expert.cz na otázku: "Ve které nejznámější misi v lidské historii byly součástí baterie VARTA?". Pořadatelem této soutěže je obchod Expert.cz. Soutěžit může každá fyzická osoba s účtem na Instagramu. Ze soutěže jsou vyloučeni organizátoři soutěže. Jak se vybere výherce? Bude náhodně vybrán soutěžící, který splní dané požadavky soutěže, ten vyhraje jednu z 20 výher. Výběr výherců proběhne do 30.9. 2022. Výherce soutěže bude informován na Instagramu a bude vyzván k výběru prodejny, na které se uskuteční, nejdéle do 30 dnů od vylosování výherce a předání výhry. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže. Seznam výher: Pořadí výher Výhra 1. Elektrická koloběžna BTX250 se sedačkou 2. Svítilna VARTA - Night Cutter F40 6AA 3. Powerbanka VARTA - Portable Wireless Powerbank 4. Powerbanka VARTA - Power Bank Energy 20000 5. Svítilna VARTA - Outdoor Sports H30 R Wireless Pro 6. Svítilna VARTA - Outdoor Sports H30 R Wireless Pro 7. Svítilna VARTA - Outdoor Sports H30 R Wireless Pro 8. Svítilna VARTA - Indestructible F30 PRO 6AA 9. Svítilna VARTA - Outdoor Sports H30 R limetková 10. Svítilna VARTA - Indestructible F20 PRO 2 AA 11. Powerbanka VARTA - Power Bank Energy 10000 12. Svítilna VARTA - Outdoor Sports F20 2AA 13. Svítilna VARTA - Indestructible F10 PRO 3 AAA 14. Svítilna VARTA - Work Flex Area Light 15. Svítilna VARTA - Indestructible H20 Pro 3 AAA 16. Svítilna VARTA - Outdoor Sports H20 Pro 3 AAA 17. Powerbanka VARTA - Power Bank Energy 5000 18. Svítilna VARTA - Outdoor Sports L10 3 AA 19. Svítilna VARTA - Outdoor Sports H10 Pro 3 AAA 20. Svítilna VARTA - Day Light Multi LED F20 21. Svítilna VARTA - Lipstick Light 1 AA Výtah z pravidel: Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a instagramového komentáře). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmíne k stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.